Social media onder werktijd doet productiviteit toenemen

Twitter of Facebook onder werktijd is goed voor de creativiteit en de innovativiteit van werknemers. Dat concludeert TNS Nipo in ieder geval op basis van een twee jaar durend onderzoek naar social media gebruik op de werkvloer.

Onderzoek van de University of Melbourne wees al eerder uit dat pleziersurfers op het werk zo’n 9% productiever zijn. Op basis van hun onderzoek naar 3,327 Nederlandse medewerkers, het gebruik van social media onder werktijd en hun arbeidsproductiviteit concluderen de onderzoekers van TNS Nipo ook dat er een correlatie tussen het gebruik van social media onder werktijd en hun mate van geestelijk welzijn en innovativiteit.

Daarnaast is er gekeken naar het ‘company wide’ inzetten van ICT oplossingen zoals instant messaging, wiki’s, sharepoint, of blogs. Hierbij was geen positief effect te vinden. Het is niet duidelijk onder welke van de twee categorieën Yammer geschaard werd, hoewel deze Twitter-variant vast door sommige deelnemers gebruikt wordt.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  1. Social media heeft een positieve invloed op ‘innovatief werkgedrag’ – dit effect is bij grootschalige inzet van ICT oplossingen niet gevonden;
  2. Social media gebruik blijkt het meest te floreren qua invloed op innovatief werkgedrag als er geen voorgedefinieerde workflow voor uitgezet is;
  3. Er is geen bewijs gevonden voor emotionele uitputting door ‘information overload’ (wat vaak beweerd wordt);

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn hier te downloaden.

Auteur:

Datum: 30-05-2011