Drs. Joery Bruijntjes

Marketeer van huis uit, nu vooral een technisch partner voor Marcom & PR-professionals. Specialiseert zich onder de vlag van Sparkly Media in webprojecten, apps bouwen en het optimaliseren van websites voor zoekmachines.


Download vCard

Laatste artikelen

Wiki Wars: de democratie van Wikipedia?

Wikipedia wordt vaak gezien als goed voorbeeld van ‘wisdom of the crowds.’ Het idee daarbij is dat Wikipedia een plek is voor ‘iedereen’ waar gezamenlijk gewerkt wordt aan de ultieme droom; een open, levende encyclopedie. Natuurlijk zijn er beren op de weg. Hoe gaat Wikipedia daar mee om?

Zeven online ontwikkelingen die elke marketeer moet kennen.

Het medialandschap ontwikkelt zich voortdurend. Na user generated content, web 2.0 en social media zie je nu een verschuiving van de aandacht richting het ‘realtime’ web. Een evolutie van wat door Technorati ooit doeltreffend als het ‘live web’ werd omgeschreven. In dit artikel zeven ontwikkelingen waar je vanaf zou moeten weten.

Bouwen aan een nieuwe klantrelatie met contentmarketing

De mediamacht verschuift richting de consument. Tegenwoordig heeft die consument genoeg platformen om verhalen, kennis en ervaring met de wereld te delen. Ongefilterd, zonder nuance of kanttekeningen. Consumenten zijn mondiger en beter hoorbaar geworden. Bepalen zelf wel of ze naar je luisteren.

Het social media gebruik van Babyboomers

Het beeld dat social media alleen door jongeren gebruikt wordt is wijdverspreid. Er is echter ook een stijgende tendens te zien in het gebruik van social media door oudere generaties. Forrester publiceerde onlangs een rapport over het gebruik van social media door Europese babyboomers. In dit artikel bespreek ik enkele highlights.

De massa spreekt: Revoluties binnen Online Communities (3)

Ik twijfelde nog even of ik voor het derde en laatste deel over revoluties binnen online communities het zou hebben over alle commotie die is ontstaan rond de wijzigingen in de privacy policy van Facebook. Maar beloofd is nu eenmaal beloofd, dus in dit artikel ga ik in op de protestacties toen Jericho door CBS […]

De massa spreekt: Revoluties binnen Online Communities (2)

Internet als ultieme vorm van democratie is een utopie gebleken. Wie denkt aan The Digital Divide of Net Neutrality begrijpt dat meteen. Internet is op allerlei niveaus hiërarchisch verdeeld. Maar waar een hiërarchie is, is ook verzet tegen de machtsverhoudingen daarbinnen. De case die ik in het voorgaande artikel beschreef, is daar een mooi voorbeeld van. […]

De massa spreekt: Revoluties binnen Online Communities (1)

De botsing tussen traditionele instanties en de democratisering van het web blijft een interessant onderwerp van discussie. Hoe ga je als beheerder van een online community om met ‘grote beslissingen’ en wat doe je als de gemeenschap in opstand komt? In deze serie artikelen zal ik ingaan op drie cases waarbij er een soort revolutie […]

Het verschil tussen Web 2.0 & Social Media

Wat is nu precies het verschil tussen Web 2.0 en Social Media? Waar begint het een en houdt het ander op? Het antwoord is lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Twee jaar geleden was vrijwel elk concept plotseling web 2.0 en nu is alles social media. Stop er een widget en een […]